Fes-t'en soci!


En el segunt link trobareu el document per formalitzar la quota de l'AMPA pel curs vinent (inclou l'assegurança escolar i la socialització de llibres).

Si us demana un codi per poder formalitzar el pagament, introduiu el següent: 0326480


El curs 2008-2009 vam iniciar la socialització de llibres de text o el que és el mateix, la reutilització de llibres i alguns de lectura en l´educació primària. En aquesta etapa, a diferència de l´educació infantil s´utilitzen llibres de text ens els quals donem l´oportunitat de no escriure-hi i per tant de poder·se reutilitzar.

Fins al moment hem progressat en augmentar any darrera any el volum de llibres socialitzats i hem abaratit la quota que paguen els pares per cada llibre socialitzat. Aquest curs pràcticament tots els llibres de primària estan socialitzats, i cada llibre té una vida mitjana de 4 cursos

La socialització és un projecte en qual s’involucren tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir, mestres, pares i alumnes, i que es fonamenta en APROFITAR ELS LLIBRES QUE AL FINAL DEL CURS ES TROBEN EN BON ESTAT i ensenyar als nens a no escriure·hi, a no subratllar·los i a CUIDAR·LOS.

Els objectius són:

- Introduir de manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com el saber compartir, la solidaritat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.

- Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos. L´escola cada any amb la socialització de llibres estalvia 300 kg de paper.

- Rebaixar la càrrega econòmica en l’adquisició de llibres. Si abans comprar els llibres de text  ens costava entre 120€ i 180€ per fill, ara amb una quota entre 32€ i  48€ els nens obtenen els llibres.
0 comentaris:

Publica un comentari