Wednesday, 3 May 2017

SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT

El curs 2008-2009 vam iniciar la socialització de llibres de text o el que és el mateix, la reutilització de llibres i alguns de lectura en l´educació primària. En aquesta etapa, a diferència de l´educació infantil s´utilitzen llibres de text ens els quals donem l´oportunitat de no escriure-hi i per tant de poder-se reutilitzar.

Fins al moment hem progressat en augmentar any darrera any el volum de llibres socialitzats i hem abaratit la quota que paguen els pares per cada llibre socialitzat. Aquest curs pràcticament tots els llibres de primària estan socialitzats, i cada llibre té una vida mitjana de 4 cursos.

QUÈ ÉS LA SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES?
La socialització és un projecte en qual s’involucren tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir, mestres, pares i alumnes, i que es fonamenta en APROFITAR ELS LLIBRES QUE AL FINAL DEL CURS ES TROBEN EN BON ESTAT i ensenyar als nens a no escriure-hi, a no subratllar-los i a CUIDAR-LOS.

És un projecte de centre, aprovat pel Consell escolar en que la idea bàsica és l´aprofitament dels llibres en bon estat d´un any per l´altre per un mínim de 3 cursos escolars. 

Aquest projecte es veu recolzat pel Departament d´Educació de la Generalitat en el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari.

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS?
 • Introduir de manera pràctica en l’educació dels nens i nenes valors com el saber compartir, la solidaritat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
 •  Valorar el llibre com un element de cultura.
 •  Promoure el reciclatge i la reutilització dels recursos.
 •   Rebaixar el cost dels llibres de text. Si abans comprar els llibres de text  ens costava entre 120€ i 180€ per fill, ara amb una quota entre 32€ i  48€ els nens obtenen els llibres.
 QUIN COMPROMÍS ADQUIREIXEN LES FAMÍLIES?
Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres de text lliurats, a conservar-los i a reintegrar-los al centre en acabar el curs perquè siguin revisats per determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en els cursos següents. Així mateix les famílies es comprometen a pagar l´import total del llibre en cas que n’hagin fet un ús inadequat que impedeixi reutilitzar-los posteriorment.

COM ES GESTIONA EL PROGRAMA?
L´escola adquireix els llibres de text i el material curricular i els dóna d´alta en l'inventari del centre i els presta als alumnes, de la manera que la comissió de seguiment i gestió de llibres de text ho considera més adient.

Aquests llibres són propietat de l´escola.

Per adherir-se al programa cal fer-se soci/sòcia de l´Ampa una vegada iniciat el curs escolar.

QUÈ PAGUEM?
La quota de manteniment es calcula cada curs, en funció del cost dels llibres, dels folres i de si la Generalitat ens dóna una subvenció en concepte de reutilització de llibres.

 La quota es paga el mes de maig.
 
QUI FA POSSIBLE EL PROJECTE?
Tots ho fem possible,
    El Consell escolar. Aprovació i seguiment del projecte.
    El Claustre. Compromís per a garantir la continuïtat del projecte, supervisió del bon ús dels llibres i elaboració de les pautes per a la socialització.
    Els Alumnes. Responsabilitat, solidaritat, bon ús dels llibres i participació en les tasques de manteniment.
    Les Mares i els Pares. Vinculació al projecte, ajudant als fills i filles a fer un ús correcte dels llibres i participant en les tasques de manteniment dels llibres si s´escau.
    La Junta de l´Ampa. Gestió, coordinació, administració i  projecció a la comunitat educativa. 

DECÀLEG PEL BON MANTENIMENT DELS LLIBRES
 1. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserva´ls tal i com a tu t´agradaria trobar-los.
 2. No escriguis als llibres. Si cal, copia els exercicis i fes-los en un quadern.
 3.  No treguis ni espatllis els folres.
 4. Cada llibre porta una etiqueta identificativa. No l´arrenquis. És necessària per fer el seguiment de l´ús del llibre.
 5. Escriu el teu nom als llibres només dintre de l´espai corresponent.
 6. Comunica qualsevol problema que tinguis al mestre o a la mestra el més aviat possible.
 7. Al final del curs has de tornar tots els llibres i cd´s socialitzats.
 8. El llibres socialitzats són propietat del centre escolar.
 9. Si es fa malbé un llibre o es perd, la família l´haurà d´abonar.
 10. Si tots col·laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys

0 comments:

Post a Comment

 

AMPA SANTA MARGARIDA Template by Ipietoon Cute Blog Design